Model af øje

Operation for poser under øjnene

Der kan hos nogle personer komme poser under øjnene, som er så store, at de medfører en væsentlig gene.

For eksempel, hvis de kommer ud og rører brilleglasset. Disse poser kan fjernes kirurgisk, enten ved at fjerne dem direkte eller ved at løfte huden ved et snit lige under øjenvipperne på nederste øjenlåg.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder, når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det sædvanligvis ikke ondt at blive opereret.

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du gøre lægen opmærksom på det.

Efter operationen bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til fem dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt (frosne ærter, brun sæbe i en frysepose) klar. Dette kan lægges på det opererede område fire gange dgl. á 15 minutters varighed de første tre dage.

Det kan være nødvendigt at tage evt. tbl. Panodil 500 mg x 2, 1-4 gange dgl. ved moderate smerter de første dage.

Risikoen ved denne operation er bl.a.:

  • Blå/hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalte den første uge.
  • Risiko for, at øjenlåget ikke ligger helt til øjeæblet, hvilket kan resultere i kronisk irriteret øje.
  • Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret, kan du sætte dig med hovedet op og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.
  • Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved denne type operation.
  • Ved evt. manglende effekt er det som regel muligt at foretage yderligere operation for at opnå det ønskede resultat.

Beskyt arret mod sollys de første ni mdr.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer, skal du enten kontakte øjenlægen (normal åbningstid) eller vagtlægen.